Sulfiet, KDS 1 kilo

kaliummetabisulfiet (kaliumpyrosulfiet). Wordt gebruikt voor het ontsmetten van materialen, voor het beletten van oxidatie van sap of wijn, voor het doden van wilde gistcellen op fruit, voor het stopzetten van een gisting en voor het kiemvrij bewaren van vaten en flessen. Het bevat tussen 50 en 57 % sulfiet.

Bij eerste toepassing bindt het voor 1/3e deel vast; voor 1/3e deel “los” als depot en 1/3e deel wordt “vrij sulfiet”. Bij verdere toepassing geldt deze verdeling niet meer. De laatste toepassing voor het bottelen zal bijna geheel vrij sulfiet opleveren.
Bij het ontsmetten van materialen steeds gebruiken in combinatie met een zuur !!

14,95