DAP gistvoedingszout

Di-ammonium-phosphaat (DAP); Extra zuiver gistvoedingszout, speciaal voor de wijnbereiding, als aanvulling op Uvavital; bij de eerste tekenen van een Böckservorming; standaard extra voeding in moeilijke jaren waarin de vrij beschikbare stikstof voor druiven is beperkt ten gevolge van droogtestress of juist teveel water. Let op: toevoeging van teveel DAP kan leiden tot stilvallende gisting; toevoeging van teveel bij de start van de gisting kan door de gevolgen van osmotische druk leiden tot ernstige belemmering van de vermeerdering van de gist en zelfs tot het afsterven van het grootste deel van de cellen met als gevolg stokkende gisting en zelfs tot het niet meer opnieuw opstarten met een nieuwe giststarter.

5,3011,85

5,30
7,70
11,85