Blauwloog 100 ml

Natronloog met Bromothymolblauw voor het bepalen van het zuurgehalte in most of wijn met het bekende zuurmeetbuisje. Most of wijn in het buisje vullen tot de nul-streep (dat zijn 10 ml). Denk aan de “holle meniscus”, aflezen dus aan de onderkant van de vloeistof. Loog onder roeren of schudden bij-vullen tot de kleuromslag van groen naar spiritusblauw minstens 5 seconden aanhoudt. Dan de toename van de vloeistof aflezen op het buisje. 1 ml toename = 1 gram zuur per liter, uitgedrukt als wijnsteenzuur. Ook met een goed gekalibreerde pH-meter is dit mogelijk. Bij rode wijn heeft dit de voorkeur. We doen 10 ml most of wijn in een geschikt (klein) glazen potje, vullen de zuurmeetbuis exact tot 20 ml met loog, zuigen er met een druppelteller (klein zacht-plastic pipetje) een paar ml uit en druppelen langzaam onder roeren loog bij de vloeistof, terwijl we de pH-meter zodanig vasthouden dat deze juist voldoende in de vloeistof steekt, totdat de meter een pH van 7 aangeeft. Zodra dat gebeurt, de rest van het loog uit de druppelteller terugdoen in de zuurmeetbuis en aflezen (aan de onderkant van de vloeistof) hoeveel loog er is verbruikt. Ook nu is 1 ml gelijk aan 1 gram zuur per liter, ongeacht het werkelijk aanwezige zuur, uitgedrukt als wijnsteenzuur. Het is een goed gebruik om 3 metingen te doen en de uitslag te middelen bij de eerste methode omdat de omslag van groen naar spiritusblauw niet altijd makkelijk te constateren is.

In verband met de beperkte houdbaarheid van blauwloog verdient het aanbeve-ling elk seizoen vers product te gebruiken.

6,25